CLZL LUẬT CHƠI

Chẵn lẻ zalo hay con goi chan le zalopay( clzlp , clzl ) là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

* Sử dụng 2 chữ số hàng chục và đơn vị của số tiền gửi trên Zalopay để tham gia.

* Sử dụng Mã giao dịch của chính lệnh chuyển tiền đó làm kết quả nên tuyệt đối xanh chín không lo dàn xếp .

KQ Rate
11 2 4 6 8 x2.3
12 1 3 5 7 x2.3

* Bạn muốn đặt Chẵn ( 2,4,6,8 ) 20,000 . Hãy chuyển số tiền 20,011 . [11 là Mã quy ước ngầm]

* Bạn muốn đặt Lẻ ( 1,3,5,7 ) 20,000 . Hãy chuyển số tiền 20,012 ( 12 là Mã quy ước ngầm )

* video hướng dẫn*

*** Không tính kết quả giao dịch trong khoảng 00:00 đến 00:05 hàng ngày, mọi giao dịch vi phạm sẽ được hoàn tiền tự động !

Chẵn lẻ zalo tương tự cách chơi bên tài xỉu momo, hãy chuyển tiền vào một trong các tài khoản Zalopay danh sách số bên dưới

Click copy để lấy số .

Zalopay $ Đã chuyển / luot status
Loading...

Làm mới sau 0 giây

* Mỗi số trên web có thể giao dịch tối đa 20 triệu va 250 lần một ngày. Vì vậy số trên hệ thống sẽ thay đổi liên tục nên trước khi chơi (clzl) chẵn lẻ zalo bạn hãy lên lấy số trước, Tránh phải hoàn tiền.

Ngưỡng chuyển trong khoảng :

5,000 - 2,000,999

Ngoài ngưỡng sẽ hủy bỏ kết quả.

* Lưu ý : mỗi trò chơi sẽ có hạn mức khác nhau.

Chẵn lẻ zalo2 là một trò trơi tương tự với chẵn lẻ zalo (clzl,clzlp) , Chỉ khác là tính cả số 0 và 9 ở mã giao dịch làm kết quả

Tài xỉu 2 là một trò trơi tương tự với tài xỉu (txzl,txzlp) , Chỉ khác là tính cả số 0 và 9 ở mã giao dịch làm kết quả

* Sử dụng 2 chữ số hàng chục và đơn vị của số tiền gửi trên Zalopay để tham gia.

* Sử dụng Mã giao dịch của chính lệnh chuyển tiền đó làm kết quả nên tuyệt đối xanh chín không lo dàn xếp .

KQ Rate
21 1 3 5 7 9 x1.95
22 0 2 4 6 8 x1.95

* Bạn muốn đặt Lẻ 2 ( 1,3,5,7,9 ) 20.000 . Hãy chuyển số tiền 20.021 (21 là Mã ngầm hiểu trên hệ thống CLZL)

* Bạn muốn đặt Chẵn 2 ( 0,2,4,6,8 ) 20.000 . Hãy chuyển số tiền 20.022 (22 là Mã ngầm hiểu trên hệ thống CLZL )

* video hướng dẫn*

*** Không tính kết quả giao dịch trong khoảng 00:00 đến 00:05 hàng ngày, mọi giao dịch vi phạm sẽ được hoàn tiền tự động !

Chẵn lẻ zalo tương tự cách chơi bên tài xỉu momo, hãy chuyển tiền vào một trong các tài khoản Zalopay danh sách số bên dưới

Click copy để lấy số .

Zalopay $ Đã chuyển / luot status
Loading...

Làm mới sau 0 giây

* Mỗi số trên web có thể giao dịch tối đa 20 triệu va 250 lần một ngày. Vì vậy số trên hệ thống sẽ thay đổi liên tục nên trước khi chơi (clzl) chẵn lẻ zalo bạn hãy lên lấy số trước, Tránh phải hoàn tiền.

Ngưỡng chuyển trong khoảng :

5,000 - 2,000,999

Ngoài ngưỡng sẽ hủy bỏ kết quả.

* Lưu ý : mỗi trò chơi sẽ có hạn mức khác nhau.

Tai xiu zalo hoặc Tai xiu zalopay là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

Tai: chiến thắng khi chữ số cuối cùng của mã giao dịch là : 2 4 6 8

Xiu : chiến thắng khi chữ số cuối cùng của mã giao dịch là : 1 3 5 6

* Sử dụng 2 chữ số hàng chục và đơn vị của số tiền gửi trên Zalopay để tham gia.

* Sử dụng Mã giao dịch của chính lệnh chuyển tiền đó làm kết quả nên tuyệt đối xanh chín không lo dàn xếp .

KQ Rate
31 1 2 3 4 x2.25
32 5 6 7 8 x2.25

* Bạn muốn đặt Tai ( 5,6,7,8 ) 20,000 . Hãy chuyển số tiền 20,032 ( 32 là Mã )

* Bạn muốn đặt Xiu ( 1,2,3,4 ) 20,000 . Hãy chuyển số tiền 20,031 ( 31 là Mã )

* video hướng dẫn*

*** Không tính kết quả giao dịch trong khoảng 00:00 đến 00:05 hàng ngày, mọi giao dịch vi phạm sẽ được hoàn tiền tự động !

Chẵn lẻ zalo tương tự cách chơi bên tài xỉu momo, hãy chuyển tiền vào một trong các tài khoản Zalopay danh sách số bên dưới

Click copy để lấy số .

Zalopay $ Đã chuyển / luot status
Loading...

Làm mới sau 0 giây

* Mỗi số trên web có thể giao dịch tối đa 20 triệu va 250 lần một ngày. Vì vậy số trên hệ thống sẽ thay đổi liên tục nên trước khi chơi (clzl) chẵn lẻ zalo bạn hãy lên lấy số trước, Tránh phải hoàn tiền.

Ngưỡng chuyển trong khoảng :

5,000 - 2,000,999

Ngoài ngưỡng sẽ hủy bỏ kết quả.

* Lưu ý : mỗi trò chơi sẽ có hạn mức khác nhau.

- 1 phần 3  là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch 

* Sử dụng 2 chữ số hàng chục và đơn vị của số tiền gửi trên Zalopay để tham gia.

* Sử dụng Mã giao dịch của chính lệnh chuyển tiền đó làm kết quả nên tuyệt đối xanh chín không lo dàn xếp .

KQ Rate
41 1 4 7 x3
42 2 5 8 x3
43 3 6 9 x3

* Với bảng "MÃ GAME" ở trên chúng ta sẽ hiểu như sau:
_ 41 sẽ là Mã Game đại diện cho cửa N1 (1, 4, 7)
_ 42 sẽ là Mã Game đại diện cho cửa N2 (2, 5, 8)
_ 43 sẽ là Mã Game đại diện cho cửa N3 (3, 6, 9)
_ 44 sẽ là Mã Game đại diện cho cửa N0 (0)
** Vậy nếu muốn đặt cửa N1 với mức cược 10.000 thì làm như sau:
- Dùng ZALOPAY chuyển 10.041 tới 1 trong các tài khoản Zalopay của web ở bảng trên.
- Trong đó: 41 là Mã Game đại diện cho cửa N1.
** Tương tự với các cửa khác, bạn chỉ cần thay "Mã Game" tương ứng với các cửa vào 2 số cuối trong số tiền chuyển.
>>>> Chú ý TK ZALOPAY của Web được thay đổi liên tục.
>>>> Hãy check lại TK ZALOPAY của Web trước khi chơi để không chuyển nhầm số.

* video hướng dẫn*

*** Không tính kết quả giao dịch trong khoảng 00:00 đến 00:05 hàng ngày, mọi giao dịch vi phạm sẽ được hoàn tiền tự động !

Chẵn lẻ zalo tương tự cách chơi bên tài xỉu momo, hãy chuyển tiền vào một trong các tài khoản Zalopay danh sách số bên dưới

Click copy để lấy số .

Zalopay $ Đã chuyển / luot status
Loading...

Làm mới sau 0 giây

* Mỗi số trên web có thể giao dịch tối đa 20 triệu va 250 lần một ngày. Vì vậy số trên hệ thống sẽ thay đổi liên tục nên trước khi chơi (clzl) chẵn lẻ zalo bạn hãy lên lấy số trước, Tránh phải hoàn tiền.

Ngưỡng chuyển trong khoảng :

5,000 - 1,000,999

Ngoài ngưỡng sẽ hủy bỏ kết quả.

* Lưu ý : mỗi trò chơi sẽ có hạn mức khác nhau.

Là game mô phỏng xổ số miền bắc.

2 số cuối mã giao dịch trùng với dãy kết quả lựa chọn phía dưới

Bảng kết quả sẽ ngẫu nhiên thay đổi vào ~ 5h sáng hàng ngày

* Sử dụng 2 chữ số hàng chục và đơn vị của số tiền gửi trên Zalopay để tham gia.

* Sử dụng Mã giao dịch của chính lệnh chuyển tiền đó làm kết quả nên tuyệt đối xanh chín không lo dàn xếp .

KQ Rate
51 62 x10
51 00 03 04 07 10 15 16 22 24 25 28 29 30 35 67 77 81 82 84 85 89 90 96 x3.3

* Với bảng "MÃ GAME" ở trên chúng ta sẽ hiểu như sau:
_ 51 sẽ là Mã Game đại diện cho cửa LÔ (gồm 25 con số)
_ 52 sẽ là Mã Game đại diện cho cửa ĐỀ (gồm 1 con số)
>>>>>>> Riêng đối với tựa game XSMB, các số trúng thưởng sẽ thay đổi hàng ngày ** ** Vậy nếu muốn đặt cửa với mức cược 10.000 thì làm như sau:
- Dùng ZALOPAY chuyển 10.051 tới 1 trong các tài khoản Zalopay của web ở bảng trên.
- Trong đó: 51 là Mã Game đại diện cho cửa LO.
** Tương tự, nếu muốn đặt cửa ĐỀ với mức cược 10.000 thì thực hiện giao dịch chuyển 10.052 tới TK Zalopay của web.
>>>> Chú ý TK ZaloPay của Web được thay đổi liên tục.
>>>> Hãy check lại TK ZaloPay của Web trước khi chơi để không chuyển nhầm số.

* video hướng dẫn*

*** Không tính kết quả giao dịch trong khoảng 00:00 đến 00:05 hàng ngày, mọi giao dịch vi phạm sẽ được hoàn tiền tự động !

Chẵn lẻ zalo tương tự cách chơi bên tài xỉu momo, hãy chuyển tiền vào một trong các tài khoản Zalopay danh sách số bên dưới

Click copy để lấy số .

Zalopay $ Đã chuyển / luot status
Loading...

Làm mới sau 0 giây

* Mỗi số trên web có thể giao dịch tối đa 20 triệu va 250 lần một ngày. Vì vậy số trên hệ thống sẽ thay đổi liên tục nên trước khi chơi (clzl) chẵn lẻ zalo bạn hãy lên lấy số trước, Tránh phải hoàn tiền.

Ngưỡng chuyển trong khoảng :

5,000 - 2,000,999

Ngoài ngưỡng sẽ hủy bỏ kết quả.

* Lưu ý : mỗi trò chơi sẽ có hạn mức khác nhau.

Đoán số là game vô cùng đơn giản , tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch 

- Số cuối mã giao dịch trùng với nội dung game là bạn thắng 

* Sử dụng 2 chữ số hàng chục và đơn vị của số tiền gửi trên Zalopay để tham gia.

* Sử dụng Mã giao dịch của chính lệnh chuyển tiền đó làm kết quả nên tuyệt đối xanh chín không lo dàn xếp .

KQ Rate
60 0 x8
61 1 x7
62 2 x7
63 3 x7
64 4 x7
65 5 x7
66 6 x7
67 7 x7
68 8 x7
69 9 x7

* Với bảng "MÃ GAME" ở trên chúng ta sẽ hiểu như sau:
_ 60 sẽ là Mã Game đại diện cho cửa M0 (0)
>>.....
_ 69 sẽ là Mã Game đại diện cho cửa M9 (9)
* (Các Mã Game lần lượt từ 60 -> 69 sẽ đại diện cho các cửa từ M0 -> M9)
** Vậy nếu muốn đặt cửa M1 với mức cược 10.000 thì làm như sau:
- Dùng ZALOPAY chuyển 10.061 tới 1 trong các tài khoản Zalopay của web ở bảng trên.
- Trong đó: 61 là Mã Game đại diện cho cửa M1.
** Tương tự với các cửa khác, bạn chỉ cần thay "Mã Game" tương ứng với các cửa vào 2 số cuối trong số tiền chuyển.
>>>> Chú ý TK ZaloPay của Web được thay đổi liên tục.
>>>> Hãy check lại TK ZaloPay của Web trước khi chơi để không chuyển nhầm số.

* video hướng dẫn*

*** Không tính kết quả giao dịch trong khoảng 00:00 đến 00:05 hàng ngày, mọi giao dịch vi phạm sẽ được hoàn tiền tự động !

Chẵn lẻ zalo tương tự cách chơi bên tài xỉu momo, hãy chuyển tiền vào một trong các tài khoản Zalopay danh sách số bên dưới

Click copy để lấy số .

Zalopay $ Đã chuyển / luot status
Loading...

Làm mới sau 0 giây

* Mỗi số trên web có thể giao dịch tối đa 20 triệu va 250 lần một ngày. Vì vậy số trên hệ thống sẽ thay đổi liên tục nên trước khi chơi (clzl) chẵn lẻ zalo bạn hãy lên lấy số trước, Tránh phải hoàn tiền.

Ngưỡng chuyển trong khoảng :

5,000 - 1,000,999

Ngoài ngưỡng sẽ hủy bỏ kết quả.

* Lưu ý : mỗi trò chơi sẽ có hạn mức khác nhau.

Cách chơi tương tự chẵn ,lẻ ,tài ,xỉu nhưng độ khó tăng lên , Đổi lại tỉ lệ ăn cũng được nâng lên gấp bội

* Sử dụng 2 chữ số hàng chục và đơn vị của số tiền gửi trên Zalopay để tham gia.

* Sử dụng Mã giao dịch của chính lệnh chuyển tiền đó làm kết quả nên tuyệt đối xanh chín không lo dàn xếp .

KQ Rate
71 1 3 x4
72 6 8 x4
73 5 7 9 x3.2
74 0 2 4 x3.2

* Với bảng "MÃ GAME" ở trên chúng ta sẽ hiểu như sau:
_ 71 sẽ là Mã Game đại diện cho cửa LX (1, 3)
_ 72 sẽ là Mã Game đại diện cho cửa CT (6, 8)
_ 73 sẽ là Mã Game đại diện cho cửa LT (5, 7, 9)
_ 74 sẽ là Mã Game đại diện cho cửa CX (0, 2, 4)
** Vậy nếu muốn đặt cửa LX với mức cược 10.000 thì làm như sau:
- Dùng ZALOPAY chuyển 10.071 tới 1 trong các tài khoản Zalopay của web ở bảng trên.
- Trong đó: 71 là Mã Game đại diện cho cửa LX.
** Tương tự với các cửa khác, bạn chỉ cần thay "Mã Game" tương ứng với các cửa vào 2 số cuối trong số tiền chuyển.
>>>> Chú ý TK ZaloPay của Web được thay đổi liên tục.
>>>> Hãy check lại TK ZaloPay của Web trước khi chơi để không chuyển nhầm số.

* video hướng dẫn*

*** Không tính kết quả giao dịch trong khoảng 00:00 đến 00:05 hàng ngày, mọi giao dịch vi phạm sẽ được hoàn tiền tự động !

Chẵn lẻ zalo tương tự cách chơi bên tài xỉu momo, hãy chuyển tiền vào một trong các tài khoản Zalopay danh sách số bên dưới

Click copy để lấy số .

Zalopay $ Đã chuyển / luot status
Loading...

Làm mới sau 0 giây

* Mỗi số trên web có thể giao dịch tối đa 20 triệu va 250 lần một ngày. Vì vậy số trên hệ thống sẽ thay đổi liên tục nên trước khi chơi (clzl) chẵn lẻ zalo bạn hãy lên lấy số trước, Tránh phải hoàn tiền.

Ngưỡng chuyển trong khoảng :

5,000 - 2,000,999

Ngoài ngưỡng sẽ hủy bỏ kết quả.

* Lưu ý : mỗi trò chơi sẽ có hạn mức khác nhau.

Nhập số Zalopay của bạn để điểm danh.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng gamezalo.net trong thời gian qua, Chỉ cần chơi chẵn lẻ zalo (clzl ,clzlp) trên gamezalo.net hoặc taixiumomo.com chắc chắn bạn sẽ nhận được tiền.

- Khi chơi đủ số tiền (ko cần biết thắng thua) chắc chắn sẽ nhận được tiền.

Hãy nhập số điện thoại của bạn vào mục bên trên để kiểm tra đã chơi bao nhiêu nhé.

- Khi chơi đủ mốc tiền, các bạn ấn vào nhận thưởng để nhận được các mốc như sau:

Tài khoản Zalopay (cập nhật liên tục)

Chuyển tiền vào các tài khoản zalopay sau :

Zalopay Đã chuyển lượt
Loading...

Làm mới sau 0 giây

CLZL | Chẵn lẻ zalo Lịch sử
Time SDT Nhận Game
Loading...

* Nếu quá 5 phút chưa nhận được tiền vui lòng dán mã ô kiểm tra bên dưới

* Nếu bạn ➭ ➭ ➭ CẦN HỖ TRỢ, BÁO LỖI CLICK VÀO ĐÂY